CURS 2014-2015
 
 Tutories
 
 P-3  Montserrat de la Gàndara/ Laura Tortosa
 P-4  Mercè Barnés
 P-5  Silvia Pérez
 1r  Yolanda Casaban
 2n   Lydia Espín
 3r   Maria Pilar Martín
 4t   Ignasi Solanelles
 5è   Mª Àngels Dumé
 6è   Mireia Castellà
 Especialistes  
 Educació Física i Medi   Lluís Arias
 Psicomotricitat  Pilar Bestué
 Anglès  Yolanda Casaban
 Música i Aula Acollida   Montserrat Benito
 Reforç  Matilde Mañá
 Informàtica  Ferran Sellarès
 Llengua castellana  Jordi González
 Religió i Castellà  Cristina Torrents
 Educació Especial   Rocío Prieto/ Laia S.

 Equip directiu  
 Directora   Pilar Bestué
 Cap d'Estudis  Lydia Espín
 Secretari  Jordi González

 Coordinadors/es  
 Infantil  Silvia Pérez
 Primària  Ignasi Solanelles
 Riscos Laborals  Lluís Arias
 Informàtica  Mª Pilar Martín i Ferran Sellarès
 Lingüístic  Montserrat Benito
 Pàgina web i blocs  Jordi González
 Sortides  Lydia Espín
 Atenció Psicopedagògica  Guillermo Gorostiza

 Vetlladors/es  Isabel Sosa i Desirée Seguí


 Administratiu  David Martín
 Conserge  Lluïsa Pulido i Carmen Sanz