CURS 2016-2017
 

 Tutories
 
 P-3  Silvia Pérez
 P-4  Marian Marco
 P-5  Montse de la Gàndara
 1r  Mercè Barnés                                 
 2n   Mireia Gomez
 3r   Ignasi Solanelles
 4t   Yolanda Casaban
 5è   Marc Llopis
 6è   Noemí Tor
   
Especialistes
 Anglès  Yolanda González, Noemí Tor, Yolanda Casaban
 Castellà  i reforços primària
 Pilar Martin
 Música   Mireia Gomez
 Reforç Infantil  Lara Sosa i Marta Porta
 Informàtica  Yolanda Casaban
 Religió i reforços primària Cristina Torrents
 Educació Especial  Rocio Prieto i Mònica Vives
 Educació Física  Marc Llopis

 Equip directiu  
 Directora   Yolanda González
 Cap d'Estudis  Lydia Espín
 Secretari  Mireia Castellà

 Coordinadors/es  
 Infantil  Montse de la Gàndara
 Primària  Noemí Tor
 Riscos Laborals  Rocio Prieto
 Informàtica  Yolanda Casaban
 Lingüístic  Mercè Barnés
 Pàgina web i blocs  Yolanda Casaban i Pilar  Martin
 Hort  Ignasi Solanelles
 EAP  Àfrica
  

 Vetlladors/es Isabel Sosa i Desirée Seguí


 Administratiu  David Martín
 Conserges  Lluïsa Pulido i Carmen Sanz